Raijmad is aangesloten bij NOAB & bij het Register Belastingadviseurs
 
  • Home
  • Adviezen en rapportages

Outsourcing personeelsadministratie

Een goed werkende HR-afdeling is niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Vooral de personeelsadministratie laat nogal eens te wensen over. Afspraken worden niet geregistreerd, onkostenvergoedingen onvoldoende gestaafd en achterstanden niet ingelopen.

Lees meer

Fiscale ondersteuning

Tegenwoordig is een goede fiscale support essentieel voor elke ondernemer. De ene wetswijziging volgt de andere in rap tempo op. Raijmakers Administraties is aangesloten bij Register Belastingadviseurs. Wij zijn een officieel NOAB kantoor en kunnen u op het gebied van belastingen uitstekend van dienst zijn.Onze fiscale experts zijn er voor al uw belastingvraagstukken.

Lees meer

Jaarrekening maken

Elk jaar moet u de belastingdienst, uw financiers en soms ook uw personeel inzage geven in de financiële situatie van uw onderneming. Dit gebeurt met behulp van een jaarrekening. Deze jaarstukken bestaan uit een balans en verlies- en winstrekening plus een toelichting. De jaarrekening bevat extra bijlagen in de vorm van interpretaties en analyses.

Lees meer

Digitale aangifte: XBRL / SBR

De belastingdienst stelt met ingang van het belastingjaar 2012 hogere eisen aan belastingadviseurs en accountants voor wat betreft het doen van aangiften. Voortaan kunnen de aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting uitsluitend worden gedaan via de Standard Business Reporting methode, afgekort SBR.

Lees meer

Ondernemersplan

Een ondernemersplan is van toepassing op startende ondernemers en gevestigde ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of bijvoorbeeld andere producten of diensten in de markt willen zetten. Het hoeft hierbij niet altijd te gaan om het verkrijgen van een financiering. Het plan kan ook dienen om u als ondernemer meer inzicht te geven in het welslagen van uw onderneming of als notificatie voor zakenpartners en leveranciers.

Lees meer

Liquiditeitsplanningen

De huidige tijd vraagt om snel inspelen op de actuele situaties die ontstaan door snelle marktontwikkelingen. Als ondernemer zult u, op uw vakgebied, binnen uw bedrijf prima kunnen inspelen op veranderingen.

Lees meer

Financieel advies

Een goed gevoerde financiële administratie is essentieel voor een goed financieel management. U wilt er immers zeker van zijn dat alle gegevens kloppen als u een zakelijke beslissing wilt nemen.

Lees meer

Advies systeemkeuze boekhouden

Er bestaan verschillende boekhoudsystemen voor ondernemers. U kunt kiezen voor boekhouden met een lokaal pakket of online boekhouden. Raijmakers Administraties kan u advies geven over het systeem dat het beste bij uw bedrijf past. Wij ondersteunen alle pakketten, waaronder

  • Yuki
  • Exact
  • Nmbrs
  • Twinfield

Lees meer

Begrotingen en budgetten

Om uw onderneming gezond te houden, is het van belang dat u met regelmaat over cijfers kunt beschikken, die u inzicht geven in uw bedrijfssituatie. Raijmakers Administraties kan op elk moment, wanneer u dit wenst, begrotingen en budgetten opmaken. Tevens verzorgen wij budgetbewaking en rapportages van de realisatie van uw begroting.

Lees meer

Online boekhouden
Mijn bedrijf
Financieel advies
Hands on
Raijmad administraties Suikersilo-West 16
1165 MP Halfweg
info@raijmad.nl

Bel voor vrijblijvend advies: 020 - 410 0933